Jurnal Wahana Pendidikan

Jurnal Wahana Pendidikan merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang memuat artikel penelitian (research article)  di bidang pengembangan  proses pembelajaran, praktikum, pengembangan bahan ajar, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan manajemen sekolah. Jurnal Wahana Pendidikan diterbitkan  secara berkala dua kali dalam setahun (Januari  dan  Agustus) oleh Universitas Galuh dan bekerjasama dengan Organisasi profesi ilmiah FPPTKSI (Forum Penyelengara Pendidikan dan Tenaga kependidikan Swasta Indonesia). P-ISSN: 2355-2425 dan E-ISSN : 2715-6796

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh
Jln. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192
E-mail: jurnalwahanapendidikan@gmail.com
ISSN : 2355-2425 (print)
ISSN : 2715-6796 (Online)


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 10, No 2 (2023): Agustus (2023)

Table of Contents

Articles

Devi Yuliana, Asih Miatun
1-18
Kamaludin Kamaludin
19-28
Lia Yulisma, Sukri Sukri, Depon Nurul Aida, Okke Rosmaladewi, Nanang Hanafiah
29-36
Aisah Aisah, Slamet Triyadi, Wienike Dinar Pratiwi
37-50
Eva Muzdalifah, Wienike Dinar Pratiwi, Roni Nugraha Syafroni
51-64
Wulan Sondarika
65-72
Kawuryansih Widowati, Fadilla Ayuningtyas, Alfina Zaqiyatul Fauziyah, Dieni Handayani, Kinanti Nur Kersaning Gusti, Lulu Najla Amaratunnisa, Mustaqiimah Himmatul 'Aaliyyah
73-78
Firman Aryansyah, Rizka Andhika Putra, Dedeh Dedeh
79-86
Alex Anis Ahmad, Randy Fadillah Gustaman, Kosasih Adi Saputra
87-96
Laila Gusnatul Istiqomah, Atiqa Sabardila
97-108
Ratna Indriani, Wahidin Wahidin, Asep Ginanjar Arip
109-118
Yoni Sunaryo, Dwijanto Dwijanto, Scolastika Mariani
119-124
Randy Fadillah Gustaman, Kosasih Adi Saputra, Iwan Ridwan Paturochman
125-134
Riswandi Maulana, Wahidin Wahidin, Asep Ginanjar Arip
135-144
Aldi Muhamad Hoerudin Saputra, Rendra Gumilar, Iis Aisyah
145-158
Ellise Sheehan Kanita, Sinta Rosalina, Slamet Triyadi
159-170